הכן ביובך לחורף

24

3.10.2021

תושבים ותושבות יקרים ויקרות שלום רב,

ביישובי המועצה האזורית עמק חפר מופעלת מערכת ביוב מרכזית המורכבת מבריכות בקרה, צנרת הולכה גרביטציונית, תחנות שאיבה, צנרת סניקה ומתקני טיהור.

המערכת תוכננה ונבנתה לטיפול בכל כמויות הביוב העכשוויות והעתידיות, אך אינה מיועדת ואינה ערוכה לטפל במי נגר כתוצאה מהגשמים וההצפות המתלוות אליהם.

כאשר מי הנגר חודרים למערכת הביוב, המערכת מוצפת וגורמת להצפות של ביוב, הן בחצרות הבתים והן בשטחים הציבוריים. במקרים מסוימים אף נגרמות הצפות בתוך הבתים, וזאת בנוסף לנזקים הנגרמים לתחנות השאיבה ולמתקני הטיהור.

מי הנגר חודרים למערכת דרך בריכות הביקורת הפזורות בשטח הציבורי והפרטי.

המועצה, באמצעות כלכלית עמק חפר, מטפלת בבריכות בשטח הציבורי, ועל התושב/ת לטפל באלו אשר בשטחו הפרטי.

הינכם מתבקשים לאתר את בריכות הביוב אשר בשטחכם הפרטי ולבדוק אם המכסים שלמים, מונחים במקומם וסגורים כראוי. במקרה שלא, יש להחליף ו/או לתקן ו/או להגביה את המכסה.

כמו כן, יש לבדוק שהבריכה עצמה אינה פגועה ושאין אפשרות לחדירת מים חיצוניים לתוך הבריכה.

כל הנדרש בשטח הפרטי הינו באחריות התושב/ת ועל חשבונו/ה.
יודגש כי חיבור מכוון של מרזבים וניקוזים למערכת הביוב הינה עבירה על החוק ויש לנתקם מיד.

בכל מקרה שבו תושב/ת רואה בריכה או מכסה פגוע בשטח הציבורי, אנא הודיעו על כך בדחיפות למוקד המועצה, כדי שנוכל לטפל בבעיה.

חשוב להדגיש שמרתפים ומבנים אשר רצפתם נמוכה ממכסי בריכות הביוב בחצר פגיעים ביותר להצפות, הן בגלל מי נגר והן בגלל סתימות במערכת, ועל כן יש לנתקם ממערכת הביוב הגרביטציונית, ובמידת הצורך לחברם אך ורק על ידי משאבה בקו סניקה מקומי ומתקן המונע זרימה חוזרת.

אני בטוח שעם רצון טוב ושיתוף פעולה נוכל למנוע נזקים רבים ואי נעימויות.
בכל שאלה אנו עומדים לרשותכם. 

בברכה,

שגיא בן יואב
מנכ”ל כלכלית עמק חפר

הדפס

הכן ביובך לחורף

Источник